Si tenen qualsevol dubte o problema, ens poden escriure a tallersolidari@turris.es